Ochrana všech publikovaných materiálů

I.

Copyright

Tento internetový obchod (www.shop.milonphoto.com) je jak v části tak v celku autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto internetového obchodu (texty, obrázky, popis nákupu, parametry, obchodní podmínky ani další části), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu provozovatele. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

II.

Odpovědnost za informace

  • Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.
  • Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím provozovaného serveru.
  • Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.

III.

Ochrana fotografií internetového obchodu

Veškeré zobrazené fotografie a to jak produktové, tak imageové, jsou chráněny autorským zákonem. Navíc je do všech fotografií umístěn speciální ochranný prvek. Na základě této ochrany můžeme snadno odhalit neoprávněné používání našich fotografií na cizích serverech. Svolení s použitím produktových či jiných fotografií internetového obchodu může udělit výhradně provozovatel a to pouze písemnou formou na základě obchodně – dodavatelské smlouvy. Souhlas s použitím fotografií NEMŮŽE udělit jakýkoliv obchodní partner provozovatele internetového obchodu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 08.06.2020.